Tko smo mi?

STRUČNI SURADNICI/SURADNICE

 • Prof. Dr. Beatrix Busse (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger (germanistika; direktor IDS Mannheim), 2016-2017
 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Sybille Große (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Katharina Jacob (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Antje Lobin (romanistika; Sveučilište u Mainzu), od 2020
 • Prof. Dr. Henning Lobin (germanistika; direktor IDS Mannheim), od 2018
 • Elisa Manca (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Ruth Möhlig-Falke (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2016-2019
 • Vanessa Münch (germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Iva Petrak (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Edgar Radtke (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2016-2019
 • Dr. Horst Schwinn (germanistika; IDS Mannheim), 2016-2022

STIPENDISTI/STIPENDISTICE DOKTORSKOG STUDIJA I OSTALI DOKTORANDI/DOKTORANDICE

 • Johannes Funk (stipendist, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Luisa Larsen (stipendistica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Maria Mast (stipendistica, germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Pierre Schwidlinski (stipendist, germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Brian Vyt (stipendist, germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Elisa Manca (interna doktorandica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Verena Weiland (interna doktorandica, romanistika/germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Kathrin Wenz (interna doktorandica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Christoph Graf (bivši stipendist, anglistika/računalna lingvistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Jessica Weidenhöffer (vanjski doktorand; Sveučilište u Vechti)

PREVODITELJI/PREVODITELJICE

 • Simon Abel (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2016–2018
 • Paul Chibret (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu), od 2018
 • Ronja Grebe (dipl. tumač i prevoditelj za engleski jezik), 2019
 • Sandra Lebailly, 2018
 • Elisa Manca (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu), od 2016
 • Yohanna Mebrahtu (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2018
 • Iva Petrak (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu), od 2016
 • Svenja Ritter (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2016–2018
 • Lucia Miškulin Saletović  (slavistika; Sveučilište u Zagrebu), 2019
 • Sarah Weissberg (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu), 2018

OSOBE ZA KONTAKT

 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (glasnogovornik projekta; Sveučilište u Heidelbergu): ekkehard.felder (at) gs.uni-heidelberg.de
 • Dr. Katharina Jacob (koordinatorica projekta; Sveučilište u Heidelbergu): katharina.jacob (at) gs.uni-heidelberg.de
 • Vanessa Münch i Lara Trefzer (redakcija): redaktion.heso (at) gs.uni-heidelberg.de