Tko smo mi?

STRUČNI SURADNICI

 • Prof. Dr. Beatrix Busse (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Alexander Freihaut (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Sybille Große (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Jadranka Gvozdanovic (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Katharina Jacob (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Ruth Möhlig-Falke (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Daniela Pietrini (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Edgar Radtke (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Horst Schwinn (germanistika; Institut za njemački jezik u Mannheimu)
 • Dr. Jörn Stegmeier (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Till Stellino (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. i. R. Dr. Rainer Wimmer (germanistika; Sveučilište u Trieru; bivši direktor Instituta za njemački jezik u Mannheimu)

STIPENDISTI DOKTORSKOG STUDIJA I OSTALI DOKTORANDI

 • Johannes Funk (stipendist, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Luisa Larsen (stipendist, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Maria Mast (stipendist, germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Pierre Schwidlinski (stipendist, germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Verena Weiland (interni doktorand, germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Kathrin Wenz (interni doktorand, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Christoph Graf (bivši stipendist, anglistika/računalna lingvistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Francesco Bianco (vanjski doktorand; Università degli Studi di Macerata)
 • Juliane Messerschmidt (vanjski doktorand; Sveučilište u Göttingenu)
 • Jessica Weidenhöffer (vanjski doktorand; Sveučilište u Vechti)

OSOBE ZA KONTAKT

 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Horst Schwinn (IDS)
 • Katharina Jacob (koordinator projekta)