Tko smo mi?

STRUČNI SURADNICI/SURADNICE

 • Prof. Dr. Beatrix Busse (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof.Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger (germanistika; IDS Mannheim)
 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Sybille Große (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Katharina Jacob (germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Ruth Möhlig-Falke (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Vanessa Münch (germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Daniela Pietrini (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. Dr. Edgar Radtke (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Dr. Horst Schwinn (germanistika; IDS Mannheim)
 • Verena Weiland (romanistika/germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Prof. i. R. Dr. Rainer Wimmer (germanistika; Sveučilište u Trieru; bivši direktor IDS Mannheim)

STIPENDISTI/STIPENDISTICE DOKTORSKOG STUDIJA I OSTALI DOKTORANDI/DOKTORANDICE

 • Johannes Funk (stipendist, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Luisa Larsen (stipendistica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Maria Mast (stipendistica, germanistika/romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Pierre Schwidlinski (stipendist, germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Brian Vyt (stipendist, germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Elisa Manca (interna doktorandica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Verena Weiland (interna doktorandica, romanistika/germanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Kathrin Wenz (interna doktorandica, romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Christoph Graf (bivši stipendist, anglistika/računalna lingvistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Jessica Weidenhöffer (vanjski doktorand; Sveučilište u Vechti)

PREVODITELJI/PREVODITELJICE

 • Simon Abel (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Elisa Manca (romanistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Iva Petrak (slavistika; Sveučilište u Heidelbergu)
 • Svenja Ritter (anglistika; Sveučilište u Heidelbergu)

OSOBE ZA KONTAKT

 • Prof. Dr. Ekkehard Felder (glasnogovornik projekta; Sveučilište u Heidelbergu): ekkehard.felder (at) gs.uni-heidelberg.de
 • Dr. Katharina Jacob (koordinatorica projekta): katharina.jacob (at) gs.uni-heidelberg.de
 • Vanessa Münch (urednica): V.Muench (at) stud.uni-heidelberg.de
 • Dr. Horst Schwinn (glasnogovornik projekta; IDS Mannheim): Schwinn (at) ids-mannheim.de