Doktorski studij

„Jezična kritika kao društvena kritika u europskoj komparativnoj perspektivi“ (Sprachkritik als Gesellschaftskritik im europäischen Vergleich) (2012.–2017.)

Doktorski studij „Jezična kritika kao društvena kritika u europskoj komparativnoj perspektivi“ (Sprachkritik als Gesellschaftskritik im europäischen Vergleich) sastavni je dio projektne grupe ESO. Studij se financira kroz program stipendiranja doktorskih studija savezne države Baden-Württemberg te podupire od strane Graduiertenakademie der Universität Heidelberg. U siječnju 2013. pet doktorskih kandidata započelo je svoje doktorske disertacije s područja jezične kritike u njemačkom, talijanskom, engleskom, francuskom i španjolskom jeziku. Radovi u prvi plan stavljaju društveno-političku perspektivu jezične kritike polazeći od evaluativnog rasuđivanja o jeziku kao indikatora specifičnog načina razmišljanja i kulturoloških osobitosti pojedinih europskih jezičnih zajednica. S jedne strane, riječ je o jezičnoj kritici u procesu etabliranja i implementacije jezičnih normi, a s druge strane o jezičnoj kritici u okvirima izgradnje i održanja autentičnosti i nacionalnog identiteta.

Uz stipendiste doktorskog programa djelatnost istraživačke grupe podupiru i ostali doktorski kandidati. Teme disertacija ovih znanstvenih novaka također su bliske istraživačkom području jezične kritike.

Stipendisti i ostali doktorski kandidati aktivno sudjeluju u raspravama, publikacijama i planovima projektne grupe djelujući istovremeno pod intenzivnim vodstvom nekolicine profesora. Veći susreti koriste se za redovitu diskusiju i prezentaciju doktorskih disertacija, no stipendisti i doktorski kandidati razmjenjuju informacije i putem aktualnih, često javnih, jezično-kritičkih debata. Pritom im na raspolaganju stoji blog koji se može koristiti za komunikaciju sa zainteresiranima, ali i za manje publikacije. Promišljanja doktoranda na temu političke korektnosti u knjigama za djecu i mlade objavljena su u časopisu za jezičnu kritiku i kulturu Aptum (2014, broj 1) pod naslovom Negerkönig oder Südseekönig? Eine linguistischsprachkritische Stellungnahme (Crnački kralj ili kralj Južnog mora? Lingivistička jezično-kritička perspektiva).

Pri organizaciji događanja te uključivanju međunarodnih stručnjaka u projekt, grupa ESO veliku važnost pridaje istraživačkim interesima i ciljevima stipendista. U siječnju 2013. Prof. Dr. Deborah Cameron sa Sveučilista u Oxfordu otvorila je doktorski studij predavanjem pod naslovom Verbal Hygiene after 9/11: English, Language and Britishness, čime je izložila vlastiti koncept jezične kritike u engleskom jeziku. U svibnju 2014. u Heidelbergu se održala radionica na kojoj su domaći i međunarodni stručnjaci intenzivno raspravljali o prvenstveno europskoj perspektivi projekta te primjeni koncepta ‘Sprachkritik’ na druge jezike. Rasprava se pritom nije fokusirala samo na stavove i promišljanja istraživačke grupe ESO, već i na osobita istraživačka područja stipendista. U ljetnom semestru 2014. grupa ESO pozvala je još jednom domaće i međunarodne suradnike da održe gostujuća predavanja u sklopu niza predavanja na temu ‘Jezik i identitet’. Sudionici doktorskog studija iskoristili su uvodno predavanje ovog posjeta za prezentaciju pojedinih radova i razmjenu ciljeva cjelokupne grupe.


Portreti stipendista doktorskog studija: