Jezični purizam i jezična kritika

Jezični purizam i jezična kritika u europskoj perspektivi

Abstract. Članak se bavi postulatom „čistoće“ jezika koji je u člancima na teme pojedinačnih jezika već razmotren za svako od relevantnih govornih područja. Članak iz dijakronijske i sinkronijske perspektive objedinjuje sve spomenute jezike te dovodi u vezu njihove pojedinačne karakteristike. ›Jezični purizam‹ pritom podrazumijeva kritiku jezične uporabe, ali i kritiku različitih struktura i elemenata jednog jezika. Pritom se ukazuje na povijesne i suvremene jezične okolnosti u kojima se jezični purizam pojavljivao ili se pojavljuje te opisuje razmjer jezičnokritičke aktivnosti u svakome od jezika u prošlosti i danas. Osim toga, članak se iz komparativne perspektive bavi i relevantnim akterima te osobitim diskurzivnim međuodnosima pojedinih govornih područja.

Cjelovite članke koji se mogu citirati pročitajte i preuzmite ovdje.