Jezična norma i jezična kritika

Jezična norma i jezična kritika u europskoj perspektivi

Abstract. Polazeći od kritike germanističkih jezičnih normi, članak se na posve osobit način bavi socio-političkim implikacijama vezanim uz pitanja standardizacije jezika. Termin Sprachnormenkritik (kritika jezičnih normi) nema u engleskom, kao ni u francuskom, talijanskom ili hrvatskom jeziku svoj standardizirani terminološki ekvivalent. No usprkos tome, koncept kritike jezičnih normi, odnosno njezinih sastavnih dijelova, stoljećima je već tema rasprava kako u engleskom, tako i u francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Iz komparativne europske perspektive osobito je zanimljivo da se odnos jezičnih normi s jedne strane i socio-ekonomske moći, tj. političke sposobnosti s druge strane, ne dovodi u izravan međuodnos u svakom nacionalnom diskursu, no upravo taj odnos sačinjava centralni koncept kritike jezičnih normi u njemačkom jeziku. Osobito izražen je politički karakter kritike jezičnih normi u hrvatskom jeziku. Šezdesetih godina prošlog stoljeća jezična kritika u hrvatskom jeziku nije tek kritika i komentar već postojećih prilika, nego prije svega, progresivna kritika koja se može smatrati nagovještajem političkog pokreta za neovisnost Hrvatske.

Cjelovite članke koji se mogu citirati pročitajte i preuzmite ovdje.